Hakkımızda

Misyon:

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Üniversite bünyesinde bulunan  Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Kültür-Sanat Koordinatörlüğü, bölge araştırma merkezleri ve TÖMER gibi çeşitli birimlerle eşgüdümlü çalışarak yurtdışındaki üniversitelerle imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı akademik ve kültürel çalışmaları, öğretim ve araştırma elemanları ile öğrencileri de kapsayan her türlü uluslararası işbirliği çalışmalarını koordine etmektedir.

Vizyon:

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Üniversitesinin uluslararasılaşma sürecinde yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa çok dereceli programlar oluşturmayı, Ankara Üniversitesinin her biriminde uluslararasılaşmış ve çağdaş bir yaşam alanı hazırlamayı ve bu süreçte yer alan üniversitemiz birimlerine destek olmayı amaçlamaktadır.