Ankara Üniversitesi ile Odlar Yurdu Üniversitesi (Azerbaycan) arasındaki mevcut protokol, tıp, eczacılık ve sağlık alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.