• Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme Programları ile ilgili konuların üniversitemizde muhatabı kimdir?

AB Eğitim Programları Ofisi Erasmus ile ilgili her konuda size yardımcı olacaktır.

  • İkili protokoller çerçevesinde öğrenci değişimine katılmak istiyorum. Bu konunun üniversitemizde muhatabı kimdir?

Uluslararası Öğrenci Ofisi bu konuda size yardımcı olacaktır.

  • Yurtdışı bursları hakkında bilgi almak istiyorum, nereye başvurabilirim?

Uluslararası öğrenci ofisi bu konuda size yardımcı olacaktır.

  • TÜBİTAK bursları ve ortak programları hakkında bilgi almak istiyorum, nereye başvurabilirim?

Kendi akademik biriminize (fakülte, enstitü, yüksekokul vb) başvurabilirsiniz.

  •  Kampus, barınma-yurt ve sağlık hizmetleri hakkında bilgilerde üniversitemizde muhatabı kimdir?

Bu konuda Uluslararası Öğrenci Ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

  •  Uluslararası işbirliği protokolünün amacı nedir?

Uluslararası işbirliği protokolü kapsamında yurtdışındaki üniversiteler, öğrenci ve öğretim elamanları değişimi ile eğitim, seminer, konferans, panel, açık oturum gibi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi konularında işbirliği yapmaktadırlar.

  • Üniversitemizin işbirliği yaptığı yurtdışındaki diğer üniversitelerin listesini nereden öğrenebilirim?

Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğümüzün sayfasında buluna ikili anlaşmalar listesi linkinden aktif olarak işbirliği içerisinde bulunduğumuz üniversitelerin listesini bulabilirsiniz.

  • Ankara Üniversitesi öğrencisi olarak uluslararası şirketlerde staj yapma olanağım var mıdır?

Üniversitemiz uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde staj olanaklarını Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü web sayfasının üzerinden duyuracaktır.