Misyon:
Koordinatörlüğümüzün misyonu, Üniversitemiz Rektörlüğünün yurt dışından kişi ve kurumlarla, yabancı devlet ve kurumların yurt içindeki temsilcileriyle temas ve yazışmalarının koordinasyonu yanında Üniversitemizin yurt dışından yükseköğretim/araştırma kurumları ile akademik (Erasmus ve Mevlana programları harici) işbirliklerinin sürdürülmesi ve çoğaltılmasıdır.
Vizyon:
Koordinatörlüğümüzün vizyonu, Ankara Üniversitesinin uluslararası düzeyde saygınlık ve tanınırlığının en üst düzeye çıkarılması yanında uluslararası akademik işbirlikleri açısından da öğrenci ve öğretim üyelerine en iyi imkânların sağlanmasıdır.