Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü; başta Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinin önde gelen üniversiteleriyle imzalanan Akademik İşbirliği Protokolleri ile akademik işbirlikleri başlatılması ve yürütülmesinden sorumludur.
Protokoller ile taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmanın yanı sıra akademik personel ve öğrenci değişimini desteklemektedirler.